Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Instellen MFA

Stap 1:

Op uw telefoon opent u de "App store" 

Zoek en installeer de "Microsoft Authenticator" app

Stap 2:

Open een web browser op uw computer en ga naar de volgende link: https://aka.ms/MFASetup

Stap 3:

Vul uw username in en klik op Volgende

Stap 4:

Vul uw wachtwoord in en klik op Aanmelden

Stap 5:

Klik op Volgende

Stap 6:

Kies als Authenticatie mode voor “Mobiele app” en voor Meldingen ontvangen voor verificatie”

Klik op Instellen

Stap 7:

Er wordt een QR code getoond welke gescand dient te worden met de Microsoft Authenticator APP op uw telefoon

Stap 8:

Open de Microsoft Authenticator app op uw telefoon

Stap 9:

Klik op Account toevoegen

Stap 10:

Klik op Werk- of schoolaccount

Stap 11:

Scan de QR code welke getoond wordt op uw computer

Stap 12:

Klik op Volgende

Stap 13:

In de Microsoft Authenticator app op uw telefoon krijgt u nu een push melding.

Klik op Goedkeuren

Stap 14:

Selecteer het juiste land of regio.

Vul uw mobiel telefoonnummer in. 

Kik op GereedStap 15:

Controleer de gegevens en sluit de pagina