Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vul uw username in en klik op Volgende

Vul uw wachtwoord in en klik op Aanmelden

Klik op Meld u op een andere manier aan

Klik op Sms verzenden naar 

Vul de via sms ontvangen verificatie code in en klik op verifiëren


De inlogsessie blijft bewaard, pas na veranderen wachtwoord of inactiviteit van 90 wordt u opnieuw gevraagd te verifiëren.