Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Welkom in je nieuwe space!

Confluence-ruimtes zijn uitstekend om nieuws en inhoud te delen met jouw team. Dit is je homepage. Dit toont momenteel recente activiteit in de ruimte, maar je kunt dit op alle manieren die je wil aanpassen.

Voltooi deze taken om aan de slag te gaan

  • Wijzig deze startpagina - Klik op Wijzig rechts bovenin om je space startpagina te wijzigen
  • Maak je eerste pagina - Klik op de Nieuw button in de bovenbalk om aan de slag te gaan
  • Brand uw Space: klik op Zijbalk configureren in het linkerdeelvenster om Space-gegevens en het logo bij te werken
  • Stel toegang in - Klik op Space opties in de linker zijbalk om toegang in te stellen voor anderen

 

Space bijdragers

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":27361491}

 

  • No labels